Fotlist 1,25m

Fotlist 1,25m

Fotlist 2,00m

Fotlist 2,00m

Fotlist 1,50m

Produktnummer:
AK FLK 0 01463
Fotlisten sørger for å trygge arbeiderene på stillaset samtidig som det hindrer gjenstander å falle ned på underliggende områder.
Mer informasjon
Vekt 4.3000