Fotlist 2,00m

Fotlist 2,00m

Fotlist 2,50m

Fotlist 2,50m

Fotlist 2,25m

Produktnummer:
AK FLK 0 02225
Fotlisten sørger for å trygge arbeiderene på stillaset samtidig som det hindrer gjenstander å falle ned på underliggende områder.
Mer informasjon
Vekt 5.7900