Fotrbrikke

Produktnummer:
AK FOB 0 00150
Fotbrikken benyttes til å stabilisere spir og fordele last fra stillaset ned på underlaget.  Fotbrikken benyttes der gulvet er i vater og justering av høyde ikke er nødvendig.
Mer informasjon
Vekt 0.5900