Holdere

Holdere

Holdere

Scafftag holderen sørger for at kontrollkort blir festet til stillaset på en synlig og robust måte.

Produktnr: ST STH 1034
Vekt: 0.72 kg
Produktnr: ST STH 1095
Vekt: 0.68 kg