Kort

Kort

Kort

Stillaskontrollkortet sørger for at vital informasjon om stillaset blir overført mellom bruker og montør. Det gir også en trygghet i at etterkontroll blir sporbart.

Produktnr: ST STSI 1034
Vekt: 0.01 kg
Produktnr: ST STSI 1095
Vekt: 0.01 kg
Produktnr: ST STSI 1172
Vekt: 0.01 kg