Diagonal

Diagonal

Diagonal

Diagonalene stabiliserer stillaset, og kan også benyttes til å lage utkragede arbeidsplattformer.

Produktnr: AK DG1 0 01082
Vekt: 3.58 kg
Produktnr: AK DG2 0 01169
Vekt: 3.74 kg
Produktnr: AK DG3 0 01298
Vekt: 3.97 kg
Produktnr: AK DG4 0 02211
Vekt: 5.67 kg
Produktnr: AK DG5 0 02283
Vekt: 5.80 kg
Produktnr: AK DG6 0 02499
Vekt: 6.20 kg
Produktnr: AK DG7 0 02790
Vekt: 6.74 kg
Produktnr: AK DG8 0 03520
Vekt: 8.09 kg
Produktnr: AK DGS 0 00498
Vekt: 2.50 kg
Produktnr: AK DGS 0 02380
Vekt: 5.98 kg
Produktnr: AK DGS 0 03136
Vekt: 7.38 kg
Produktnr: AK DGS 0 03210
Vekt: 7.83 kg
Produktnr: AK DGS 0 03974
Vekt: 8.93 kg
Produktnr: AK DGS 0 04285
Vekt: 9.51 kg
Produktnr: AK DGS 0 05001
Vekt: 10.83 kg
Produktnr: AK DGS 0 05779
Vekt: 12.27 kg