Dørkplate

Dørkplate

Dørkplate

Dørkeplaten benyttes til å lukke hull der stillaset har blitt bygget rundt utstyr eller obstruksjoner.

Produktnr: AK DPL 0 00350
Vekt: 1.67 kg
Produktnr: AK DPL 0 00700
Vekt: 3.35 kg