Horisontaldiagonal

Horisontaldiagonal

Horisontaldiagonal

Horisontaldiagonaler benyttes når en monterer høye tårn uten dekk.

Produktnr: AK HDG 1 01983
Vekt: 4.43 kg
Produktnr: AK HDG 2 02702
Vekt: 5.76 kg
Produktnr: AK HDG 3 03491
Vekt: 7.22 kg
Produktnr: AK HDG 4 04138
Vekt: 8.42 kg
Produktnr: AK HDG 5 01624
Vekt: 3.82 kg
Produktnr: AK HDG 6 03420
Vekt: 7.09 kg