Låselist

Låselist

Låselist

Låselisten benyttes til å sikre at plank er låst fast til stillaset.

Låselist LLI benyttes for vanlig fasadebygging opp til 24 m, mens LL2 benyttes for vindutsatte steder og offshore.

Produktnr: AK LLI 0 00196
Produktnavn:Låselist 0,25m
Vekt: 0.25 kg
Produktnr: AK LLI 0 00450
Produktnavn:Låselist 0,50m
Vekt: 0.57 kg
Produktnr: AK LLI 0 00704
Produktnavn:Låselist 0,75m
Vekt: 0.90 kg
Produktnr: AK LLI 0 00958
Produktnavn:Låselist 1,00m
Vekt: 1.22 kg
Produktnr: AK LLI 0 01212
Produktnavn:Låselist 1,25m
Vekt: 1.55 kg
Produktnr: AK LLI 0 01466
Produktnavn:Låselist 1,50m
Vekt: 1.87 kg
Produktnr: AK LLI 0 01974
Produktnavn:Låselist 2,00m
Vekt: 2.52 kg