Senterplank

Senterplank

Senterplank

Senterplanken benyttes til å lukke hull i stillaset. Den legges slik at den hviler på en plank i hver ende.

Produktnr: AK SPL 0 00460
Produktnavn:Senterplank 0,25m
Vekt: 1.35 kg
Produktnr: AK SPL 0 00714
Produktnavn:Senterplank 0,50m
Vekt: 2.32 kg
Produktnr: AK SPL 0 00968
Produktnavn:Senterplank 0,75m
Vekt: 3.23 kg