Spirbolt med låsemutter

Spirbolt med låsemutter

Spirbolt med låsemutter

Spirbolten benyttes ved hengende stillas, eller der stillasmontør anser at det er fare for oppløft i stillaset.

Produktnr: AK SBO 0 00080
Vekt: 0.08 kg