Tverrbjelke

Tverrbjelke

Tverrbjelke

Tverrbjelken er en lastbærer i Alustar systemet. Sammen med låselisten sørger den for at stillasplank blir holdt sikkert i stillaset.

Produktnr: AK TBJ 1 02238
Produktnavn:Tverrbjelke 2,25m
Vekt: 12.32 kg
Produktnr: AK TBJ 1 02492
Produktnavn:Tverrbjelke 2,50m
Vekt: 13.57 kg
Produktnr: AK TBJ 1 03000
Produktnavn:Tverrbjelke 3,00m
Vekt: 16.06 kg
Produktnr: AK TBJ 1 04016
Produktnavn:Tverrbjelke 4,00m
Vekt: 21.04 kg
Produktnr: AK TBJ 2 00206
Produktnavn:Tverrbjelke 0,25m
Vekt: 2.15 kg
Produktnr: AK TBJ 2 00460
Produktnavn:Tverrbjelke 0,50m
Vekt: 3.13 kg
Produktnr: AK TBJ 2 00714
Produktnavn:Tverrbjelke 0,75m
Vekt: 4.12 kg
Produktnr: AK TBJ 2 00968
Produktnavn:Tverrbjelke 1,00m
Vekt: 5.11 kg
Produktnr: AK TBJ 2 01222
Produktnavn:Tverrbjelke 1,25m
Vekt: 6.09 kg
Produktnr: AK TBJ 2 01476
Produktnavn:Tverrbjelke 1,50m
Vekt: 7.08 kg
Produktnr: AK TBJ 2 01984
Produktnavn:Tverrbjelke 2,00m
Vekt: 9.06 kg