Tverrbjelke

Tverrbjelke

Tverrbjelke

Tverrbjelken er en lastbærer i Alustar systemet. Sammen med låselisten sørger den for at stillasplank blir holdt sikkert i stillaset.

Produktnr: AK TBJ 1 02238
Produktnavn:Tverrbjelke 2,25m
Vekt: 11.71 kg
Produktnr: AK TBJ 1 02492
Produktnavn:Tverrbjelke 2,50m
Vekt: 12.96 kg
Produktnr: AK TBJ 1 03000
Produktnavn:Tverrbjelke 3,00m
Vekt: 15.45 kg
Produktnr: AK TBJ 1 04016
Produktnavn:Tverrbjelke 4,00m
Vekt: 20.43 kg
Produktnr: AK TBJ 2 00206
Produktnavn:Tverrbjelke 0,25m
Vekt: 1.84 kg
Produktnr: AK TBJ 2 00460
Produktnavn:Tverrbjelke 0,50m
Vekt: 2.65 kg
Produktnr: AK TBJ 2 00714
Produktnavn:Tverrbjelke 0,75m
Vekt: 3.63 kg
Produktnr: AK TBJ 2 00968
Produktnavn:Tverrbjelke 1,00m
Vekt: 4.62 kg
Produktnr: AK TBJ 2 01222
Produktnavn:Tverrbjelke 1,25m
Vekt: 5.60 kg
Produktnr: AK TBJ 2 01476
Produktnavn:Tverrbjelke 1,50m
Vekt: 6.59 kg
Produktnr: AK TBJ 2 01984
Produktnavn:Tverrbjelke 2,00m
Vekt: 8.56 kg