Universal Krans

Universal Krans

Universal Krans

Univesalkransen benyttes når stillasmontør har behov for en krans utenom de faste punktene. 

Produktnr: AK UNI 0 00021
Vekt: 0.77 kg
Produktnr: AK UNI 0 00022
Vekt: 0.77 kg