Stillasnett

Stillasnett

Stillasnett

Stillasnett benyttes som sikring mot fallende gjenstander, og som en lett værbeskyttelse. Nettene leveres flammehemmende med mindre annet er avtalt.