Fotlist 0,25m

Fotlist 0,25m

Fotlist 0,75m

Fotlist 0,75m

Fotlist 0,50m

Produktnummer:
AK FLK 0 00447
Fotlisten sørger for å trygge arbeiderene på stillaset samtidig som det hindrer gjenstander å falle ned på underliggende områder.
Mer informasjon
Vekt 1.5600