Fotlist 0,50m

Fotlist 0,50m

Fotlist 1,00m

Fotlist 1,00m

Fotlist 0,75m

Produktnummer:
AK FLK 0 00701
Fotlisten sørger for å trygge arbeiderene på stillaset samtidig som det hindrer gjenstander å falle ned på underliggende områder.
Mer informasjon
Vekt 2.2000