Fotbrikke

Fotbrikke

Fotbrikke

Fotbrikken benyttes til å stabilisere spir og fordele last fra stillaset ned på underlaget.  Fotbrikken benyttes der gulvet er i vater og justering av høyde ikke er nødvendig.

Produktnr: AK FOB 0 00150
Produktnavn:Fotrbrikke
Vekt: 0.59 kg