Låselist Type 2

Låselist Type 2

Låselist Type 2

Låselisten benyttes til å sikre at plank er låst fast til stillaset.

Låselist LLI benyttes for vanlig fasadebygging opp til 24 m, mens LL2 benyttes for vindutsatte steder og offshore.

Produktnr: AK LLI 2 00196
Vekt: 0.36 kg
Produktnr: AK LLI 2 00450
Vekt: 1.51 kg
Produktnr: AK LLI 2 00704
Vekt: 1.97 kg
Produktnr: AK LLI 2 00958
Vekt: 2.44 kg
Produktnr: AK LLI 2 01212
Vekt: 2.91 kg
Produktnr: AK LLI 2 01466
Vekt: 3.38 kg
Produktnr: AK LLI 2 01974
Vekt: 4.31 kg