Låselist Type 2

Låselist Type 2

Låselist Type 2

Låselisten benyttes til å sikre at plank er låst fast til stillaset.

Låselist LLI benyttes for vanlig fasadebygging opp til 24 m, mens LL2 benyttes for vindutsatte steder og offshore.

Produktnr: AK LLI 2 00173
Vekt: 0.36 kg
Produktnr: AK LLI 2 00427
Vekt: 1.51 kg
Produktnr: AK LLI 2 00681
Vekt: 1.97 kg
Produktnr: AK LLI 2 00935
Vekt: 2.44 kg
Produktnr: AK LLI 2 01189
Vekt: 2.91 kg
Produktnr: AK LLI 2 01443
Vekt: 3.38 kg