Fotlist

Fotlist

Fotlist

Fotlisten sørger for å trygge arbeiderene på stillaset samtidig som det hindrer gjenstander å falle ned på underliggende områder.

Produktnr: AK FLK 0 00193
Produktnavn:Fotlist 0,25m
Vekt: 0.77 kg
Produktnr: AK FLK 0 00447
Produktnavn:Fotlist 0,50m
Vekt: 1.56 kg
Produktnr: AK FLK 0 00701
Produktnavn:Fotlist 0,75m
Vekt: 2.20 kg
Produktnr: AK FLK 0 00955
Produktnavn:Fotlist 1,00m
Vekt: 3.02 kg
Produktnr: AK FLK 0 01209
Produktnavn:Fotlist 1,25m
Vekt: 3.28 kg
Produktnr: AK FLK 0 01463
Produktnavn:Fotlist 1,50m
Vekt: 4.30 kg
Produktnr: AK FLK 0 01971
Produktnavn:Fotlist 2,00m
Vekt: 5.75 kg
Produktnr: AK FLK 0 02225
Produktnavn:Fotlist 2,25m
Vekt: 5.79 kg
Produktnr: AK FLK 0 02479
Produktnavn:Fotlist 2,50m
Vekt: 7.48 kg
Produktnr: AK FLK 0 02987
Produktnavn:Fotlist 3,00m
Vekt: 8.19 kg
Produktnr: AK FLK 0 04003
Produktnavn:Fotlist 4,00m
Vekt: 10.63 kg